Foto Convention 2012 Parte I


Galleria fotografica Convention 2012 Parte I

 

…Contiuna Parte II

 

 

 

 • Pantanodon stuhlmanni “KEN 10/10, Koreni” » Click to zoom -> Pantanodon stuhlmanni “KEN 10/10, Koreni”
 • Fundulopanchax walkeri spurrelli » Click to zoom -> Fundulopanchax walkeri spurrelli
 • Fundulopanchax walkeri spurrelli » Click to zoom -> Fundulopanchax walkeri spurrelli
 • Laimosemion agilae FG 2010 Km 27,5 » Click to zoom -> Laimosemion agilae FG 2010 Km 27,5
 • Laimosemion agilae “Soumarou 2011” » Click to zoom -> Laimosemion agilae “Soumarou 2011”
 • Nematolebias whithei Cabo Frio » Click to zoom -> Nematolebias whithei Cabo Frio
 • Fundulopanchax traudae Ebombo C 04 » Click to zoom -> Fundulopanchax traudae Ebombo C 04
 • Fundulopanchax spoorenbergi » Click to zoom -> Fundulopanchax spoorenbergi
 • Cynodonichthys magdalenae » Click to zoom -> Cynodonichthys magdalenae
 • Fundulopanchax gardneri gardneri Nsukka' » Click to zoom -> Fundulopanchax gardneri gardneri Nsukka’
 • Fundulopanchax gardneri Lafia Gold » Click to zoom -> Fundulopanchax gardneri Lafia Gold
 • Fundulopanchax gardneri Nsukka » Click to zoom -> Fundulopanchax gardneri Nsukka
 • Fundulopanchax gardneri Uke » Click to zoom -> Fundulopanchax gardneri Uke
 • Fundulopanchax gardneri Uke » Click to zoom -> Fundulopanchax gardneri Uke
 • Fundulopanchax marmoratus Mbonge » Click to zoom -> Fundulopanchax marmoratus Mbonge
 • Fundulopanchax nigerianus Makurdi » Click to zoom -> Fundulopanchax nigerianus Makurdi
 • Fundulopanchax puerzli » Click to zoom -> Fundulopanchax puerzli
 • Cynodonichthys birkhani Chiriqui » Click to zoom -> Cynodonichthys birkhani Chiriqui
 • Austrolebias nigripinnis RK 99 » Click to zoom -> Austrolebias nigripinnis RK 99
 • Austrolebias viarius Arroyo Valizas » Click to zoom -> Austrolebias viarius Arroyo Valizas
 • Austrolebias wolterstorffi "Porto Alegre" » Click to zoom -> Austrolebias wolterstorffi “Porto Alegre”
 • Chromaphyosemion riggenbachi ABC 05-19’ » Click to zoom -> Chromaphyosemion riggenbachi ABC 05-19’
 • Aphyosemion schluppi COFE 2010/17 » Click to zoom -> Aphyosemion schluppi COFE 2010/17
 • Aphyosemion spec. COFE 2010/3 » Click to zoom -> Aphyosemion spec. COFE 2010/3
 • Aphyosemion spec. aff. raddai ABL 08/268 » Click to zoom -> Aphyosemion spec. aff. raddai ABL 08/268
 • Aphyosemio spec. COFE 2010/7 » Click to zoom -> Aphyosemio spec. COFE 2010/7
 • Aphyosemion spec. COFE 2010/18 » Click to zoom -> Aphyosemion spec. COFE 2010/18
 • Aphyosemion striatum » Click to zoom -> Aphyosemion striatum
 • Aphyosemion wachtersi FCO 2011/2 » Click to zoom -> Aphyosemion wachtersi FCO 2011/2
 • Aphyosemion ogoense FCO 2011/10 » Click to zoom -> Aphyosemion ogoense FCO 2011/10
 • Aphyosemion pyrophore FCO 2011/14 » Click to zoom -> Aphyosemion pyrophore FCO 2011/14
 • Aphyosemion schioetzi Ngombe Z91/1 » Click to zoom -> Aphyosemion schioetzi Ngombe Z91/1
 • Aphyosemion coeleste COFE 2010/12 » Click to zoom -> Aphyosemion coeleste COFE 2010/12
 • Aphyosemion edeaum ADK 10/323 » Click to zoom -> Aphyosemion edeaum ADK 10/323
 • Aphyosemion elberti "Village Pondimoun"<br />
1° CLASSIFICATO » Click to zoom -> Aphyosemion elberti “Village Pondimoun” 1° CLASSIFICATO
 • Aphyosemion elberti "Village Pondimoun"<br />
1° CLASSIFICATO » Click to zoom -> Aphyosemion elberti “Village Pondimoun” 1° CLASSIFICATO
 • Aphyosemion elberti "Village Pondimoun"<br />
1° CLASSIFICATO » Click to zoom -> Aphyosemion elberti “Village Pondimoun” 1° CLASSIFICATO
 • Aphyosemion gabunense GBG 93-30' » Click to zoom -> Aphyosemion gabunense GBG 93-30′
 • Aphyosemion aff. herzogi GEMLB 02/3 » Click to zoom -> Aphyosemion aff. herzogi GEMLB 02/3
 • Aphyosemion ocellatum Sika Sika GJS 00/5 » Click to zoom -> Aphyosemion ocellatum Sika Sika GJS 00/5
 • Aphyosemion ocellatum Sika Sika GJS 00/5 » Click to zoom -> Aphyosemion ocellatum Sika Sika GJS 00/5
 • Aphyosemion ogoense FCO 2011/9 » Click to zoom -> Aphyosemion ogoense FCO 2011/9
 • Aphanius anatoliae sureyanus TUBCD 05/07 "Lago Burdur" » Click to zoom -> Aphanius anatoliae sureyanus TUBCD 05/07 “Lago Burdur”
 • Aphanius dispar “Abu Dhabi” » Click to zoom -> Aphanius dispar “Abu Dhabi”
 • Aphanius fasciatus Cervia » Click to zoom -> Aphanius fasciatus Cervia
 • Aphyosemion aff. herzogi GEMLB 02/3 » Click to zoom -> Aphyosemion aff. herzogi GEMLB 02/3
 • Aphyosemion australe Gold » Click to zoom -> Aphyosemion australe Gold
 • Aphyosemion celiae Ebonij » Click to zoom -> Aphyosemion celiae Ebonij
 • Aphyosemion cf. louessense “COFE 10/19” » Click to zoom -> Aphyosemion cf. louessense “COFE 10/19”
 • Aphyosemion coeleste COFE 2010/12<br />
2° CLASSIFICATO » Click to zoom -> Aphyosemion coeleste COFE 2010/12 2° CLASSIFICATO